नेत्रदानाची प्रतिज्ञा करा.. आणि मोफत नेत्र तपासणी करून घ्या..! Dr. B.C.Dolas